Հայտարարություն

2018 թ. հունիսի 1-ից մինչև  հուլիսի 15-ը և օգոստոսի 20- 31-ը(ներառյալ)  <<ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի  Թթուջուր գյուղի միջնակարգ  դպրոց >> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է նախակրթարանի, 1-ին և 10-րդ  դասարանցիների ընդունելություն: Դպրոց  ընդունվելու համար  անհրաժեշտ է ներկայացնել  հետևյալ  փաստաթղթերը.

1)   դիմում` ուղղված տնօրենին,  (լրացվում է տեղում),

2)   բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք`        առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում,

3)   ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի բնօրինակը և պատճենը,

4)    2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի,

5)   տեղեկանք երեխայի առողջության մասին (սպասարկող բուժհիմնարկից),

6)    հիմնական կրթության վկայականի բնօրինակը` 10-րդ դասարան ընդունվելիս,

  7)   ծնողներից մեկի անձնագրի  պատճենը: