ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2018 թվականի  բյուջեի փոփոխված նախագիծ

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ, դպրոց

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ, նախադպրոցական

2017 թվականի եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

2017 թվականի եռամսյակային դեբիտոր կրեդիտորներ 3-րդ եռամսյակ

2017 թվականի եռամսյակային հաշվետվություն՝ շեղումներ 3- եռամսյակ

2017 թվականի ծրագրային ցուցանիշներ 3-րդ եռամսյակ

2017. թվականի եռամսյակային հաշվետվություն դրամական հոսքեր 3-րդ

հաշվետվություն 01.01.2017թ-ից մինչև 01.07.2017 թ-ի կատարած ծախս

հաշվետվություն 01.01.2017թ-ից մինչև 01.07.2017 թ-ի կատարած ծախս

2017 թ վականի եռամսյակային հաշվետվություն նախակրթարան 2-րդ եռամս

2017 թվականի եռամսյակային հաշվետվություն դպրոց 2 եռամսյակ

2017 թվականի դրամական հոսքեր դպրոց 2-րդ եռամսյակ

2017 թվականի դրամական հոսքեր նախակրթարան 2-րդ եռամսյակ

2017 թվականի դեբետ-կրեդիտ հաշվետվություն դպրոց 2-րդ եռամսյակ

2017 թվականի դեբետ-կրեդիտ հաշվետվություն նախակրթարան 2-րդ եռամսյակ

2017 թվականի ծրագրային ցուցանիշներ դպրոց 2-րդ եռամսյակ

2017 թվականի շեղումներ հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ