ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2022 թ. հունիսի 11-ից մինչև  օգոստոսի 31-ը  (ներառյալ)    <<ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի  Թթուջուր գյուղի միջնակարգ  դպրոց >> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա  նախակրթարանի, 1-ին և 10-րդ  դասարանցիների ընդունելություն:Դպրոցի նախակրթարան ընդունվում են այն երեխանները, որոնց հինգ տարին լրացել կամ լրանալու է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, իսկ 1-ին դասարան ընդունվում են այն երեխանները, որոնց վեց տարին լրացել կամ լրանալու է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:  Դպրոց  ընդունվելու համար  անհրաժեշտ է ներկայացնել  հետևյալ  փաստաթղթերը.

1)   դիմում` ուղղված տնօրենին,  (լրացվում է տեղում),

2)   բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք`        առաջին  դասարան  ընդունվելու դեպքում,

3)   ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի բնօրինակը և պատճենը,

4)    2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի,

5)   տեղեկանք երեխայի առողջության մասին (սպասարկող  բուժհիմնարկից),

6)    հիմնական կրթության վկայականի բնօրինակը` 10-րդ դասարան ընդունվելիս,

  7)   ծնողներից մեկի անձնագրի  պատճենը:

Մանրամասների համար զանգահարել՝ 098334424 հեռախոսահամարով: